Oznamy

Na základe uznesenia č. 5 Valného zhromaždenia spoločenstva zo dňa 17.05.2014, ktorým zhromaždenie spoločenstva splnomocnilo výbor spoločenstva na prijatie disciplinárneho poriadku, výbor schvaľuje nasledovný disciplinárny poriadok: Disciplinárny poriadok

Publikované 24.11.2014

Navrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Brigády

Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci


Rozpis brigád na rok 2014


Zoznam sobôt, určených pre odpracovanie brigád v lese sv. Martina pre rok 2014.
Zraz brigádnikov pred obchodom BILLA o 7.30 hod.
Pri každej brigádnickej práci sú potrebné pracovné rukavice, ktoré si brigádnik prinesie so
sebou, ako aj jedlo a dostatok pitia. V prípade zlého počasia, sa brigáda prekladá o týždeň.


Termín brigád pre rok 2014.


1. brigáda - 11.01.2014                 5. brigáda - 08.03.2014
2. brigáda - 18.01.2014                 6. brigáda - 15.03.2014
3. brigáda - 08.02.2014                 7. brigáda - 05.04.2014
4. brigáda - 15.02.2014                 8. brigáda - 12.04.2014


V mesiaci január budú vyhodnocované rodiny z odpracovania brigádnických hodín za rok 2013.
Členom rodín, v prípade neodpracovaných predpísaných brigád. hodín, bude spoločenstvom
odoslaná výzva na vyrovnanie si dlhu, voči spoločenstvu - s úhradou najneskôr do 30.06.2014.!
V prípade, že spoločenstvo nebude môcť dlh člena, odrátať pri ročnom zúčtovaní a člen svoj
dlh nevyrovná, ani po výzve najneskôr do 30.06.2014, dňom 01.07.2014 bude členovi na
jeho celkovú dlžobu pripočítané penále vo výške 20% odsúhlasené VZ spoločenstva.


Termín brigád pre rok 2014.


9. brigáda - 06.09.2014                  13. brigáda - 08.11.2014
10. brigáda - 13.09.2014                  14. brigáda - 15.11.2014
11. brigáda - 04.10.2014                  15. brigáda - 06.12.2014
12. brigáda - 11.10.2014                  16. brigáda - 13.12.2014


V prípade potreby môže výbor spoločenstva zvolať brigádu podľa dôležitosti prác, alebo pri
vzniku mimoriadnych udalostí, aj mimo určených termínov.


Výbor spoločenstva