Oznamy

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a veľa zdravia a požehnania do nového roku 2016

praje výbor spoločenstva

 

 

Pozri nový rozpis brigád na rok 2015 (klikni na brigády v hlavnej ponuke)

Na základe uznesenia č. 5 Valného zhromaždenia spoločenstva zo dňa 17.05.2014, ktorým zhromaždenie spoločenstva splnomocnilo výbor spoločenstva na prijatie disciplinárneho poriadku, výbor schvaľuje nasledovný disciplinárny poriadok: Disciplinárny poriadok

Publikované 24.11.2014

Navrhy a nápady

Vaše návrhy, nápady a pripomienky k stránke napíšte administrátorovi jozef.frco@gmail.com

Brigády

 

Pozemkové spoločenstvo lesa sv. Martina v Senci

Rozpis brigád

Zoznam sobôt, určených pre odpracovanie brigád v lese sv. Martina pre rok 2015.

 


Zraz brigádnikov pred obchodom BILLA o 7.30 hod. brigáda je plánované do cca 13:00 hod.
Pri každej brigádnickej práci sú potrebné pracovné rukavice, ktoré si brigádnik prinesie so
sebou, ako aj jedlo a dostatok pitia. V prípade zlého počasia, sa brigáda prekladá o týždeň. !


Termín brigád pre rok 2015.  - prvá časť


1. brigáda - 10.01.2015                      5. brigáda - 07.03.2015
2. brigáda - 17.01.2015                      6. brigáda - 14.03.2015
3. brigáda -  07.02.2015 .                   7.  brigáda - 11.04.2015
4. brigáda - 14.02.2015                      8. brigáda - 18.04.2015


V mesiaci január budú vyhodnocované rodiny z odpracovania brigádnických hodín za rok 2014.
Členom rodín, v prípade neodpracovaných predpísaných brigád. hodín, bude spoločenstvom
odoslaná výzva na vyrovnanie si dlhu, voči spoločenstvu - s úhradou najneskôr do 15.04.2015.!
V prípade, že spoločenstvo nebude môcť dlh člena, odrátať pri ročnom zúčtovaní a člen si
svoj dlh nevyrovná, ani po výzve najneskôr do 15.04.2015, dňom 16.04.2015 bude členovi na
jeho celkovú dlžobu pripočítané penále vo výške 20% odsúhlasené VZ spoločenstva.


Termín brigád pre rok 2015. - druhá časť


9. brigáda -   05.09.2015                   13. brigáda - 07.11.2015
10. brigáda - 12.09.2015                   14. brigáda - 14.11.2015
11. brigáda - 03.10.2015                   15. brigáda - 05.12.2015
12. brigáda - 10.10.2015                   16. brigáda - 12.12.2015


V prípade potreby môže výbor spoločenstva zvolať brigádu podľa dôležitosti prác, alebo pri
vzniku mimoriadnych udalostí, aj mimo určených termínov.


Výbor spoločenstva